Struktura organizacyjna - Szkoła Policji w Pile

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Z dniem 20 grudnia 2017 r. wszedł w życie Regulamin Szkoły Policji w Pile zmieniający Regulamin Szkoły Policji w Pile z dnia 2 czerwca 2015 r., który określa następującą strukturę organizacyjną:

 

1) kierownictwo:

Komendant Szkoły - insp. Beata RÓŻNIAK-KRZESZEWSKA

Zastępca Komendanta - mł. insp. Michał KOMINOWSKI

p.o. Zastępca Komendanta - nadkom. dr Marcin DRUSZCZ

 

2) komórki organizacyjne realizujące zadania o charakterze dydaktyczno-wychowaczym:

Zakład Służby Kryminalnej Kierownik Zakładu

                                      Zastępca Kierownika Zakładu

Zakład Prewencji i Technik Interwencyjnych – p.o. Kierownik Zakładu 

                                      p.o. Zastępca Kierownika Zakładu

Wydział Organizacji Szkolenia i Dowodzenia – Naczelnik Wydziału

 

3) komórki organizacyjne realizujące zadania o charakterze wspomagającym
    organizacyjnie, logistycznie i technicznie:

Wydział Finansów – Naczelnik Wydziału

Wydział KadrNaczelnik Wydziału

Wydział Zaopatrzenia – p.o. Naczelnik Wydziału

                                       p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału                                

Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych - p.o. Kierownik Sekcji

          – Kancelaria Tajna

Sekcja Teleinformatyki –  Kierownik Sekcji

Sekcja Żywnościowa – Kierownik Sekcji

Sekcja Prezydialna – Kierownik Sekcji

Zespół Ochrony Pracy

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli

          

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.08.2013
Data modyfikacji 26.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Pile
Osoba udostępniająca informację:
Sekcja Prezydialna
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Hałuja
do góry