Struktura organizacyjna - Szkoła Policji w Pile

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Z dniem 1 września 2019 r. wszedł w życie Regulamin Szkoły Policji w Pile, który określa następującą strukturę organizacyjną:

 

1) kierownictwo:

Komendant Szkoły - insp. dr Marek Ujazda

Zastępca Komendanta - insp. Ryszard JAKUBOWSKI

Zastępca Komendanta - mł. insp.  Marcin TOWALEWSKI

 

2) komórki organizacyjne realizujące zadania o charakterze dydaktyczno-wychowawczym:

Zakład Prawa i Kryminalistyki

Zakład Kryminalny                             

Zakład Prewencji i Technik Interwencyjnych

Wydział Organizacji Szkolenia i Dowodzenia

 

3) komórki organizacyjne realizujące zadania o charakterze wspomagającym organizacyjnie, logistycznie i technicznie:

Wydział Finansów

Wydział Kadr

Wydział Prezydialny

Wydział Zaopatrzenia i Transportu                             

Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych

          – Kancelaria Tajna

Sekcja Teleinformatyki

Sekcja Żywnościowa

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Zespół do spraw Kontroli, Skarg i Wniosków

Zespół Ochrony Pracy

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych

          

 

 

Metryczka

Data publikacji : 30.08.2013
Data modyfikacji : 04.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Pile
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Hałuja Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Hałuja
do góry