Struktura organizacyjna - Szkoła Policji w Pile

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Z dniem 20 grudnia 2017 r. wszedł w życie Regulamin Szkoły Policji w Pile zmieniający Regulamin Szkoły Policji w Pile z dnia 2 czerwca 2015 r., który określa następującą strukturę organizacyjną:

 

1) kierownictwo:

Komendant Szkoły - insp. Beata RÓŻNIAK-KRZESZEWSKA

p.o. Zastępca Komendanta - podinsp. Michał KOMINOWSKI

p.o. Zastępca Komendanta - nadkom. dr Marcin DRUSZCZ

 

2) komórki organizacyjne realizujące zadania o charakterze dydaktyczno-wychowaczym:

Zakład Służby Kryminalnej mł. insp. Marzena BRZOZOWSKA - Kierownik Zakładu

                                      podinsp. Leszek KOŹMIŃSKI - Zastępca Kierownika Zakładu

Zakład Prewencji i Technik Interwencyjnych – nadkom. dr Michał ZIELONKA - p.o. Kierownik Zakładu 

                                      podinsp. Andrzej HARENDA - p.o. Zastępca Kierownika Zakładu

Wydział Organizacji Szkolenia i Dowodzenia – mł. insp. Robert KRECZMER - Naczelnik Wydziału

 

3) komórki organizacyjne realizujące zadania o charakterze wspomagającym
    organizacyjnie, logistycznie i technicznie:

Wydział Finansów – mł. insp. Ewa CIERACH - Naczelnik Wydziału

Wydział Kadrmł. insp. Agnieszka KOZŁOWSKA-KORDY - Naczelnik Wydziału

Wydział Zaopatrzenia – nadkom. Mariusz MIERNOWSKI -  p.o. Naczelnik Wydziału                                

Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych - kom. Renata KOWALSKA - p.o. Kierownik Sekcji

          – Kancelaria Tajna asp. sztab. Wioletta TYMCZYSZYN

Sekcja Teleinformatyki –  podinsp. Rafał SOCHA - Kierownik Sekcji

Sekcja Żywnościowa – Anna BEJMA - Kierownik Sekcji

Sekcja Prezydialna – podinsp. Jacek SŁOŃSKI - Kierownik Sekcji

Zespół Ochrony Pracy – Urszula LIPIŃSKA

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Kontroli – podinsp. Arkadiusz BAJERSKI

          

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.08.2013
Data modyfikacji 20.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Pile
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Kozłowska-Kordy
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Hałuja Sekcja Prezydialna
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Hałuja
do góry