INFORMACJA O ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH MAJĄTKU SZKOŁY POLICJI W PILE DO NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa,  Szkoła Policji w Pile informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania zbędne i zużyte składniki majątku będące na stanie Wydziału Zaopatrzenia oraz Sekcji Teleinformatyki. 
Szczegółowe informacje oraz wykaz sprzętu znajduje się na stronie internetowej Szkoły Policji w Pile pod adresem: http://bip.pila.sp.policja.gov.pl/ w zakładce „Majątek” i dalej „ Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku Szkoły Policji w Pile przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania”.
Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 20.06.2018 roku na nr faxu po linii resortowej 774 2324, po linii miejskiej 067 352 2324.  
Brak odpowiedzi w podanym wyżej terminie traktować będziemy jako rezygnację z oferty.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 067 352 2268 mienie Wydziału Zaopatrzenia oraz pod numerem telefonu  067 352 2483  mienie Sekcji Teleinformatyki.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 13.06.2018
Data modyfikacji 13.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Pile
Osoba udostępniająca informację:
Sekcja Prezydialna
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Hałuja
do góry