Integracja logistyczna

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obiekty logistyczne Szkoły Policji w Pile przeznaczone do wspólnego wykorzystania

 

Szkoła Policji w Pile w ramach wdrażania wytycznych w zakresie integracji zaplecza logistycznego Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu przedstawia do wspólnego wykorzystania  niżej wymienione obiekty infrastruktury:
 
  1. Obiekty sportowe: hala gimnastyczna usytuowana w obiekcie Szkoły Pl. Staszica 7,
  2. Obiekty szkoleniowe: strzelnica kryta usytuowana w budynku Szkoły Piła Pl. Staszica 7,
        strzelnica odkryta usytuowana w Pile przy ul. Bydgoskiej 192.
 
Wykorzystanie obiektów, o których mowa wyżej odbywa się na zasadach określonych w „Wytycznych w zakresie integracji zaplecza logistycznego Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu” zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Zgłoszenia należy kierować do Komendanta Szkoły Policji w Pile.

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 29.05.2009
Data modyfikacji : 21.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Pile
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Wolny
Osoba udostępniająca informację:
Zbigniew Wlazło Wydział Zaopatrzenia i Transportu
Osoba modyfikująca informację:
Zbigniew Wlazło
do góry