REJESTRY - Ewidencje i rejestry - Szkoła Policji w Pile

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

REJESTRY

 

Na podstawie Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie Głównej Policji, Wyższej Szkole Policji i Szkołach Policyjnych oraz decyzji Komendanta Szkoły w sprawie szczegółowych zasad, trybu i sposobu postępowania z dokumentami jawnymi w Szkole Policji w Pile, prowadzone są następujące rejestry:
-         dzienniki korespondencyjne,
-         skorowidz do dzienników korespondencyjnych,
-         dzienniki podawcze,
-         rejestr zamówień publicznych,
-         rejestr skarg i wniosków,
-         rejestr aktów prawnych Komendanta Szkoły.

Metryczka

Data publikacji : 18.03.2007
Data modyfikacji : 19.11.2009
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Pile
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojciechowski
Osoba udostępniająca informację:
Szkoła Policji w Pile Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Wielechowski
do góry