DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ - Dostęp do informacji publicznej - Szkoła Policji w Pile

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

Informacje publiczne podawane są do wiadomości poprzez ich publikację na stronach podmiotowych zobowiązanych instytucji w  Biuletynie Informacji Publicznej. W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej Komendanta Szkoły Policji w Pile w Biuletynie Informacji Publicznej, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym. Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej, zamieszczonego poniżej.
 
Nasz adres:
Szkoła Policji w Pile
64-920 Piła
Pl. Staszica 7
Faks: 47 774 2327
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sppila.policja.gov.pl 
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198 z późn. zm.).

 ZAŁĄCZNIK:

Metryczka

Data publikacji : 15.02.2010
Data modyfikacji : 20.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Policji w Pile
Osoba udostępniająca informację:
Waldemar Hałuja Wydział Prezydialny
Osoba modyfikująca informację:
Waldemar Hałuja
do góry